MINKE THEMANS / 12 JAN 06

Graven, verzamelen, sorteren, tellen, classificeren, kwalificeren. Die volgorde ongeveer. En, oh ja, vormgeven ook.

Het zijn verwarrende tijden. Want wat is écht van belang? Zitten uw diepste wensen en verlangens die van een ander niet in de weg? Of andersom? En zo ja, hoe lossen we dat dan – in betrekkelijke harmonie – met mekaar op? Voer voor politici misschien, maar ook de kunstenaar beperkt zich al lang niet meer tot louter impressionistische weergave van de werkelijkheid, zoals ongeveer een eeuw geleden. Universele vraagstukken zijn vruchtbare materie voor de reflecterend kunstenaar. En voor de toegepast kunstenaar, nu de grens tussen beide disciplines hier en daar vervaagt.
Minke Themans stelt zichzelf de Grote Vragen. Gedreven door engagement zoekt ze naar de ziel der dingen door zowat alle relevante aspecten van het onderwerp mee te wegen en het subject van meerdere kanten te besluipen. Die werkwijze resulteert vooraleerst in een grote verzameling statistische gegevens, kaarten, foto’s, structuren en plattegronden. En veel tekst. Wie die werkwijze positief wil benoemen spreekt over omcirkelende bewegingen. Wie er niks in ziet spreekt van omtrekkende bewegingen. Hoe het ook zij, een opvallende tegenstelling is wel dat het visuele resultaat door die mathematische benadering soms vrij afstandelijk oogt en de onderzoeken een forse dosis concentratie van de lezertjes en toehoorders vergen. De voordracht leidde in het tussenonderkomen van Zeebelt tot een ietwat modderige discussie tussen voor- en tegenstanders. Grofweg gecategoriseerd in enerzijds de ambachtslieden (contra), anderzijds de filosofen (pro). De ambachtslieden leken de concrete vorm te missen, of mogelijk de gepresenteerde prototypes als eindvorm te beoordelen. Aanleiding voor de woordenwisseling was een project dat de eindfase nog niet had bereikt, zelfs nog moest worden gepresenteerd, wat het besluit om het alvast in ruwe vorm voor de wolven te werpen tamelijk moedig maakte. De filosofen schenen beter in staat om door de gelaagdheid de ziel van het project te ontwaren. Zal wel met hersenhelften te maken hebben en het vermogen om abstractie te doorgronden. Haute couture wordt evenmin door iedereen begrepen.
Neemt overigens niet weg dat de sceptici ook niet helemaal ongelijk hadden. De vorm als effectieve vertaling van de onderzoeken werd, althans bij de voordracht, enigszins gemist. Wat blijft hangen is een veelheid aan statistiek, teksten en onderzoek, die geen twijfel doet bestaan aan de diepgravendheid ervan, maar die als eindresultaat een manipulatieve kracht ontbeert. Een simpele coherentie zogezegd. Make it funky. Je zou eigenlijk wensen dat iemand anders verder aan de haal gaat met de materie. En scoort na een een-tweetje, of een een-twee-drietje. Maar ja, mogelijk is dat dan weer een typisch mannelijk, resultaatgerichte suggestie.
Minke hoorde bij de bijeenkomst de argumenten welwillend aan. En woog ze wellicht mee als nieuwe ingrediënten.

Bart de Haas

http://www.minkethemans

BEKIJK DE UITNODIGING

^

 


^

010203040507080910

Tags: