NIEUWE LICHTING / 10 SEP 15

/ / / /
Z E F I R 7
/ / / /

MAANDELIJKS ONTWERPERSCAFE IN STROOM
ism BNO KRING DEN HAAG

PLEASE link to our FaceBook page to stay connected: facebook.com/ZefirZeven

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1472560786404587/

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Donderdag 10 september
Locatie: Stroom, Hogewal 1-9 Den Haag

—————————————
Nieuwe Lichting
Vijf afstudeerprojecten
—————————————

Het Zefir7 team heeft weer een aantal eindexamens bezocht en een
avondvullende selectie gemaakt. Dit zijn onze favorieten:

Mentaxis, Loes Claessens en Kirsten Spruit (WdKA)
Asja Keeman, Lotte Bögels, Pola Derks van de Ven (Artez Arnhem)
Joanne Hakkert (ArtEZ Arnhem)
Eline van der Ploeg (KABK)
Boris Acket/ Zest (HKU)

Loes Claessens en Kirsten Spruit (Mentaxis), WdKA :
___An Ode to Doubt
An Ode to Doubt (Ode aan Twijfel) is in kritische herwaardering van
kenmerken als onzekerheid, ambivalentie, tegenspraak en inconistentie, die vaak inadequaat en niet overtuigend worden gevonden in de samenleving. Als reactie op deze slechte reputatie heeft Mentaxis, de ontwerppraktijk van Loes Claessens en Kirsten Spruit, een nieuwe mentaliteit ontwikkeld die de complexiteit en vluchtigheid van de eigentijdse metamoderne tijdgeest erkent en twijfel omarmt als een vorm van vooruitgang. Om deze mentaliteit te oefenen en verbreiden brengen ze twijfel letterlijk voor het voetlicht door op te treden als band.

Joanne Hakkert, Artez Arnhem:
___Programming the body
Een gemiddelde gebruikster van orale hormonale anticonceptie, verbruikt in
haar leven bijna 500 verpakkingen. Orale hormonale anticonceptie wordt
gedachteloos voorgeschreven door artsen en gedachteloos geconsumeerd.
Sterker nog, het is dusdanig geïntegreerd in de hedendaagse seksuele cultuur dat er simpelweg naar verwezen wordt als ³de pil².
Mijn film Programming the Body is een persoonlijk, visueel en inhoudelijk
onderzoek naar het gedachteloze gebruik van ³de pil² en in het bijzonder
zijn verpakking. Door de confrontatie van het stereotype van de hysterische
vrouw, de symboliek van disciplinaire architectuur en geschiedenis van
³compliance packaging,² stel ik de neutraliteit van de pilverpakking aan de
kaak.

Asja Keeman, Lotte Bögels, Pola Derks van de Ven, Artez Arnhem:
___#ruiljestempas
De stunt ‪#‎ruiljestempas‬ is opgezet door Youth Vote Exchange
(bovengenoemden). Voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 creëerde YVE een platform op Facebook waar niet-stemmers hun stem(pas) konden ruilen met iemand die wel graag een extra stem zou willen uitbrengen. Jongeren konden een bericht plaatsen waarin ze lieten weten wat ze wilden hebben in ruil voor hun stempas, dit varieerde van een mango tot een nieuwe fiets. Het doel van de stunt was om de Nederlandse jongeren te laten nadenken over de waarde van hun stemrecht. De stunt werd een nationale mediahype, die een levendige discussie op gang bracht over de waarde van ons stemrecht. Dit thema staat nu op de agenda van parlementariërs.

11034445_809946852430793_6544782360383145899_o-2

Eline van der Ploeg, KABK
___Living Systems

Kunnen de vorm en het skelet van een letter evolueren en tot leven komen? Ons alfabet is een oeroud systeem dat ons heeft geconditioneerd. We zijn eraan gewend, we beseffen het bestaan ervan, en het is een vertrouwde verzameling communicatiesymbolen. Er zijn vaste regels die we volgen, zelfs als we nieuwe letters ontwerpen. Nu proberen we controle te krijgen over systemen in biologische materialen.
Dat lukt nog maar mondjesmaat. Door zulke materialen te combineren met
alfabetische systemen wordt een balans gepresenteerd tussen volledige
willekeurige en volledig beheerste resultaten: tussen zekere en onzekere
uitkomsten.
Living systems is grafisch letterlab gebaseerd op onderzoek. Het is een
project waarin ik naar manieren zoek om onverwachte materialen te gebruiken die het ontwerp en het skelet van typografie vormen. Op die manier bepaal niet ik de vorm, maar het materiaal zelf.

LivingSystems_documentation_Photo_Hans van der Poel and Lisa van Casand
Photo: Hans van der Poel and Lisa van Casand

Studentencollectief Zest, HKU:
___Zest, Gemeenschappelijke presentatie en ruimte voor een analoge en
digitale beleving. Zest heeft het druk en kon nog geen tekst aanleveren. Dit
is wat we weten via 2 vragen van HKU aan Boris Acket, een van de leden:
Wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?
INTERACTIE, LEIDERSCHAP, MOUNTAIN PUSHING, ‘MOMENT-DESIGN’
Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?
WERELDFAAM
Aan ambitie ontbreekt het niet en dat sprak ook uit de presentaties tijdens
de graduation show.

Zefir7, BNO Kring Groot Den Haag
Ism Stroom Den Haag

Open 20:00 (8 PM)
Start 20:30 (8.30 PM)

Hoort mail het voort.

——————————————

ROUTE NAAR STROOM
v/a Hollands Spoor Tram 1 en 17, halte Mauritskade
v/a Centraal: bus 22 of 24, halte Mauritskade

PLEASE link to our FaceBook page to stay connected: facebook.com/ZefirZeven

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Hint – – – Hint – – – Hint – – – Hint – – – Hint – – – Hint – – – Hint

In de Haagse Kunstkring is een fraaie expo met werk van jonge Franse
grafisch ontwerpers, naar Nederland gehaald door de afdelling
Design&Architectuur. Nog maar tot 13 september!

In de Affiche Galerij (tramtunnel bij stadhuis) is nog tot 21 september
‘Een fantastische vijand’ te zien, affiches van eerste-jaars studenten van
kabk, WdKA, St. Joost en Artez Arnhem.

Tags: , , , , , , , , ,