CLASS OF 2004 / 10 SEP 04

Het integrale videosysteem werkte feilloos. De vrienden en familie wier nummertjes de 150 overschreden waren welkom in de foyer, maar de nuance ging daar toch een beetje verloren. Hoe dan ook, de achterban van het opvallendste talent van het moment liet zich niet onbetuigd. 

Voorname overeenkomst was het maatschappelijk engagement van de geselecteerden.

Willem de Kooning Academie, Rotterdam::
Loes Sikkes ontwierp de identiteit die Europa vooralsnog ontbeert en pleitte voor een grotere individuele vrijheid bij de verdeling van de belastinggelden. Ze presenteerde een belastingformulier voorzien van de mogelijkheid om tien procent naar eigen keuze te besteden. Haar voorstel voor het Europese Volkslied was gebaseerd op Beethovens Negende (Alle Menschen werden Brüder), door hem opgedragen aan Napoleon, de eerste pleitbezorger van een verenigd Europa.

Akademie voor Kunst en Vormgeving / St. Joost, Breda::
Linda Mosselmans maakte zich zorgen over het dagelijks bombardement aan manipulatieve teksten in de reclame. Ze werkte haar zorgvuldige analyse uit in een dubbelboek (twee parallelle boeken in één band gebonden) met enerzijds de manipulatie die ze uit de teksten van bestaande reclames filterde en anderzijds de overgebleven woorden en zinnen van de ontlede reclames. Die werkwijze leidde tot verrassende ontdekkingen van beïnvloedend reclamejargon.

Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem::
Coralie Vogelaar bespeurde bij zichzelf een groeiende onverschilligheid jegens journalistieke fotografie en plaatste vraagtekens bij het waarheidsgehalte van die beelden. Refererend aan beklijvende drama’s in het collectieve geheugen, wist ze dat de fotografische verbeelding vaak gemanipuleerd, of zelfs geënsceneerd wordt. Om aan te geven hoe eenvoudig de visuele waarheid kan worden gefingeerd, stelde ze een fotostockboek samen met actuele nieuwsfoto?s uit eigen camera, van haar vrienden, verkleed, en in dramatische of aangrijpende poses. Alles geschoten in haar eigen voorkamer.

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag::
Bram Vorage droeg zijn steentje bij aan het actuele Normen en Waardendebat. Hij herinnerde ons eraan dat wij de maatschappij zijn, met variaties op het thema Fatsoen Moet Je Doen. Vanuit zijn Stichting Emotie Guerilla, onder het motto Emoties zijn de Primaire Kleuren van het Bestaan, formuleerde hij zegswijzen als Afrekenen met Vriendelijkheid, Scherven van Geluk en bedacht ludieke campagnes als Ruim Baan voor de Rollatorstrook en Zomer Zacht Zitten, beide gericht op aandacht voor de vergrijzende medemens. Zijn uitingen bleven allerminst beperkt tot het tweedimensionale vlak, maar liepen uiteen van flessenpost voor de eenzamen (Een Enkeling is een Drenkeling, naar Spinoza) tot het bakken van brood en het vervaardigen van kaarsen in de vorm van zijn bijbehorend beeldmerk, de asterisk.

Akademie voor Kunst en Vormgeving / St. Joost, Breda::
Béla Zsigmond hield het kort en fantaseerde in zijn korte film over de Eén Minuut Mens. Een toekomstvisie die de theorie der cyclische beweging negeert en de hedendaagse mode van Veel Doen in Weinig Tijd extrapoleert, of eigenlijk reduceert, tot Alles in één Minuut. Vanuit de vraag: waarom eigenlijk?

Kortom: de gedelegeerden lieten zich de dingen niet aanleunen.
Er is werk aan de winkel.

Bart de Haas

EMAIL

Coralie Vogelaar
dedirektie@yahoo.com

Linda Mosselmans
lindamosselmans@wanadoo.nl

Bram Vorage
bramvorage@hotmail.com

Bela Zsigmond
belazsigmond@hotmail.com

Loes Sikkes
loeloes@msn.com

BEKIJK DE UITNODIGING

^

 


^

a_01b_01c_01d_01

Tags: , , , ,