ED VAN HINTE & ANTENNA MEN / 10 MAA 05

Instant poëzie en virtueel wandelen. De invitatie deed een concretere voordracht vermoeden. Degenen die dat verwachtten werden verrast. Het was een avondje gesubsidieerde abstractie.

Onbegrepen maakt onbemind. En wie niet begrijpt zal de oorzaak toch tenminste voor de helft bij zichzelf moeten zoeken. Dat is al de helft gewonnen.Imposant werk, daar niet van. Een website die automatisch uit alle wereldwijde webarchieven, in Engels gestelde dadaïstische dichtregels genereert, op basis van 26 x 26 termen. Bent u daar nog? En als mogelijke reactie op de hedendaagse, dominante beeldcultuur de stelling dat één woord meer zegt dan duizend plaatjes. Wat natuurlijk zeer de vraag is.

De Antenna-mannen hebben er zeker veel tijd in gestoken en op de vraag naar het nut van de exercitie volgde de verzekering dat die er beslist niet was, maar dat praktische bruikbaarheid ook nooit de opgave is geweest en bovendien oninteressant. Niet zoeken maar vinden.

Ook te zien en uit te proberen was een prototype van een spel zonder regels. Een virtueel spel zonder visuele aanknopingspunten. Alleen voelen, weetjewel. En inderdaad, middels het hanteren van moeilijk definieerbare, tactiele voorwerpen (urn, ontstekingsmechanisme, barbapapa) bewoog je voelend en luisterend via een koptelefoon en onder toezien van uitvinder Ed van Hinte, door een virtuele ruimte en werd je de marges van het vertrek gewaar bij het horen van een snerpende fluittoon. Snerpender nog dan de stilte na de voordrachten, die in hun relatieve onbevattelijkheid vrijwel geen vragen losweekten, hoe naarstig we daar ook naar zochten. Aanknopingspunten genoeg, maar die buitelden over en door elkaar tot we vreesden dat elke mogelijke vraag wel een domme zou zijn.

De dreiging van een almaar groeiend gat in de hedendaagse en toekomstige geschiedenis als gevolg van de tijdelijkheid der Dode Media, dat is prikkelende (im)materie. Nog niet van meteorietinslagkaliber, maar wel in die richting. Wie evenwel de eigen sensatiezucht die avond niet bevredigd zag, zal zelf verder moeten zoeken, op de site van Bruce Sterling, bijvoorbeeld. Zolang het nog kan.

Bart de Haas

BEKIJK DE UITNODIGING

^

 


^

DeadComputersDeadphone_mountain2

Tags: ,