M MAGAZINE / 05 OKT 06

Neo-kolonialisme of ontwikkelingshulp?

Confrontatie met andermans ellende is altijd goed voor herwaardering van eigen omstandigheden. Dat we hier kunnen kiezen. Dat er altijd stroom is, en water, en betrekkelijke harmonie. Dat er inspraakprocedures zijn, ombudsmannen, hoor, wederhoor, Femke Halsema, Jort Kelder en een Fontshopcatalogus van 7 centimeter dik.

Op een relatieve steenworp afstand liggen de zaken een beetje anders, beseften we weer bij de voordracht van ontwerper Koen Geurts en journalist Robert Slagt. Tien jaar na Srebrenica was die laatste Europese oorlog mogelijk een beetje in het collectieve geheugen weggezakt, maar de gevolgen ervan blijken onverminderd actueel. Geurts en Slagt hebben als opdracht de waarde van het gedrukte woord op papier kracht bij te zetten, vanuit hun westerse ervaring en expertise, onder de vlag van Press Now, een Non-gouvernementele Organisatie die onafhankelijke nieuwsmedia in conflictgebieden ondersteunt. De missie bracht hen al naar redacties van regionale en nationale kranten in Albanië, Kosovo, Moldavië, Macedonië, Azerbejdzjaan en Georgië, waar drukpersen bij wijze van spreken met paperclips in bedrijf worden gehouden en een Apple MacIntosh een onbereikbare toekomstdroom is.
Koen toonde naast authentieke lokale kranten de complete-make-overs die met hun adviezen tot stand waren gekomen en kleurde de beelden in met anekdotes over improvisatie, berusting, conservatisme, tegenstand, moed, ijver en agressie. Over generatoren, geiten en gevulde kalkoenen. Over oud-officieren die zich hadden omgeschoold tot journalist, drukkers die onder communistische regimes nog volop werk hadden en nu kampten met nagenoeg lege orderportefeuilles. Robert luisterde de voordracht op met tragische geschiedenissen van bloedwraak en families wier mannen aan huis gebonden waren, omdat een korte wandeling hen mogelijk fataal zou worden. Van die dingen dus.
De tragedie in Kosovo – dat op bevel van wijlen president Slobodan Milosevic etnisch gezuiverd moest worden – duurt, hoewel nauwelijks meer besproken in de westerse pers, nog altijd onderhuids voort, onder toeziend oog van de NAVO. Het conflict lijkt tegenwoordig gecomprimeerd in de stad Mitrovica waar Serviërs niet samenleven met Albanezen, van elkaar gescheiden door de rivier Ibar. Ter bevordering van wederzijds begrip, en om zichtbaar te maken dat de problemen aan de ene oever niet wezenlijk verschillen van die aan de andere, is M-Magazine geïnitieerd. In zowel Servisch als Albanees en onder multi-etnische redactie. Dat in die opzet het conflict bij vlagen hoog oplaait wekt geen verwondering. In argeloosheid door Koen voorgestelde kleuren bleken een etnische traditie van eeuwen in zich te dragen en werden derhalve subiet afgewezen door de tegenpartij. De M werd gekozen als enige overeenkomstige letter in beide taalversies van Mitrovica. Inderdaad, een tamelijk smalle basis.
Een onverwachte reactie uit het publiek kwam na een uur of twee op wat de meesten zullen hebben ervaren als een onbaatzuchtige en zinvolle exercitie. Iemand nam echter aanstoot aan de voordracht en vond de sprekers betweterig en belerend en vroeg zich af of de lokale redacties werkelijk beter af waren met onze hooghartige westerse kennis en waarden. Een relevante vraag die evenwel door Koen mild gepareerd werd met de conclusie dat hij niets anders deed dan voorbeelden en middelen aanreiken om de redacties vervolgens de vrije keus te laten.
En we geloven ‘m.

Bart de Haas

WWW
www.pressnow.nl
 

BEKIJK DE UITNODIGING

^

 


^

010203040506