MAAIKE ROOZENBURG / 10 MAA 16

/ / / /

Z E F I R 7

/ / / /

MAANDELIJKS ONTWERPERSCAFE IN STROOM
ism BNO KRING DEN HAAG

||||||||||||||||||||||||||||||||||

——————————————
Maaike Roozenburg
Smart Replica’s
——————————————

titel_test_12

Als gebruiksvoorwerpen in de collectie een museum belanden kan het woorddeel “gebruiks” in de prullenmand. Op die manier sterven gereedschappen een vaatwerk al heel lang in grote aantallen een genadige maar onverdiende dood. Door hun pronkbestaan vervalt hun bestaansrecht.

Maaike Roozenburg is pleitbezorger van een andere visie. In plaats van een mausoleum zou het museum een soort zadenbank voor voorwerpen kunnen zijn. Technologie en vormgeving van nu maken dat mogelijk. Via replica’s kun je objecten weer aan de klauwen van het museum onttrekken. Bovendien kun je er een meerwaarde aangeven waaraan het conventionele museum niet kan tippen: via een nieuwe vorm van grafische interactie met voorwerpen kun je er alles over te weten komen. Tijdens het speuren naar informatie ontdekte Roozenburg grappige details in de manier waarop verschillende groepen oude voorwerpen bejegenen.

Roozenburg brengt een Smart Replica prototype mee ter demonstratie.

http://www.maaikeroozenburg.nl

Zefir7, BNO Kring Groot Den Haag
Ism Stroom Den Haag

Locatie: Stroom, Hogewal 1-9 Den Haag

Open 20:00
Start 20:30

Hoort mail het voort.

Facebook Event : https://www.facebook.com/events/1097629806927504/

——————————————

ROUTE NAAR STROOM
v/a Hollands Spoor Tram 1 en 17, halte Mauritskade
v/a Centraal: bus 22 of 24, halte Mauritskade

PLEASE link to our FaceBook page to stay connected: facebook.com/ZefirZeven

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /