MARTIJN ENGELBREGT / EGBG / 08 JAN 01

NEEM PLAATS

Er kwamen 67 mensen waarvan 4 boven de vijftig, 38 mannen en 29 vrouwen, 15 met zwarte sokken, 14 met gele onderbroeken, 34 met meer dan 75 gulden op zak, 11 korter dan twee weken geleden gekapt, 7 zonder horloge en 3 net terug van vakantie.

Martijn Engelbregt houdt alles bij met zijn bedrijf EGBG, v.h. Eens Gegeven Blijft Gegeven, maar nu Engelbregt Gegevens Beheer Groep.

Het concern heeft onder veel meer een afdeling Formulieren met een tak Formaliteiten en een tak Formuleringen met als onderafdeling Linguïstiek, gesplitst in Vorm en Inhoud.

Met 4 andere kunstenaars een project voor de wijk ‘Het Kremlin’ in Gorkum.

Dienst Kunstbehoefte opgericht en de deuren langs: ‘In de komende periode zal één van onze medewerkers….’ Later bij niet thuis: ‘Helaas trof onze medewerker…’ De enquête: Waar moet het kunstwerk staan? Hoe groot moet het zijn? Welke kleur moet het hebben? Welke vorm moet het kunstwerk hebben? Uit welk materiaal moet het bestaan?

Het rapport is als brochure aan de inwoners verstrekt. Het is een demokratisch kunstwerk voor Het Kremlin.

Inmiddels bekend: het tegenscript om call centrepersoneel dwars te zitten, in Backstage van de VPRO. Het leidde zelfs tot dreigementen van call centrebazen.

Achteraf vindt Engelbregt project het iets te snel in de publiciteit geraakt. Ook van gehoord: het Bestelformulier, een quasi-enquete onder VPRO-leden tot het niveau van haarkleur en vishaakjes, met een verrassende respons van 2500.

Ook gedaan: met een bestaand bestand een aantal mailings voor het ‘Persoonsgegevensverstrekkingsbestand’, waarin de populatie met eisen voor in- en uitschrijving werd benaderd: …’ kan Gegevensbeheer zich onvoldoende verenigen met de interesse waarop u zich de laatste tijd heeft gericht.’ Niet te vergeten: een onderzoek onder bezoekers van Tivoli in Utrecht. Zij werden aselect ingrijpend gescreend. Foto en bezittingen werden binnen vertoond, terwijl zij zelf buiten moesten wachten.

Maak tenslotte deze slagzin af en maak kans op …………, ………….

Mocht u aan uw verplichtingen hebben voldaan, dan kunt u deze site als niet bestaand beschouwen.

WWW
http://www.xs4all.nl/~egbg/

EMAIL
egbg@xs4all.nl

BEKIJK DE UITNODIGING

^

 


^

1235678