JAN KONINGS / 06 FEB 04

Vrijbuiter in een rijtjeshuis. Als het aan Jan zelf ligt – en z’n buren – dan bouwen ze een rijtje uniforme huizen op hun kavels. Maar het mag niet, want alleen de overheid mag rijtjeshuizen bouwen.

Biodiversiteit in de volkstuin van Jan. Mag, als ie maar schoffelt. Maar Jan laat de tuin liever z’n eigen gang gaan. Dat mag niet.

Wildpoepen kost veertig euro. Dat u het maar weet.

Dat Nederland een gereguleerd land is, dat wisten we al. Maar Jan zette nog eens wat voorbeelden op een rijtje. En ja, de logica der reglementen ligt niet altijd voor het oprapen.
Voor Jan en z’n companen van Schie 2.0 kan een groot aantal wetten en regels op de helling. Gemeenteraden en wethouders vinden dat eigenlijk ook wel, tot een voorstel tóch maatschappelijk ongerijmd wordt bevonden of vastloopt op een verborgen reglement.

Hoewel niet gevoed door anarchistische motieven, zegt hij zelf, kan een tegendraadse drijfveer hem niet ontzegd worden. Een neiging om juist te doen wat niet mag op die-of-die plek. Maar meer nog is eenvoudige logica het devies. Waarom gaat men in Nederland zo vaak en zo graag op vakantie? Omdat de natuurlijke habitat niet bevalt! Waarom daar dan niet de wetten van het vakantiepark op losgelaten? Ja, waarom niet.
In Almere stelden de jongens van Schie 2.0 voor om van de Boomgaardstraat een boomgaard te maken. En van de Heidestraat een heide. Als collectieve voortuinen. De beleidsmakers wilden wel, aanvankelijk, maar wisten toch nog onoverkomelijke opbstructies boven het maaiveld te toveren. De fruitbomen, bijvoorbeeld, produceerden afval: namelijk bloesem en fruit. Plan van de baan.Wel wordt elders hun zogeheten autarkisch huis gerealiseerd. Zelfvoedend, zelfregulerend. Stront wordt mest. Ook de hooikist is terug van weggeweest. Kan de pasta in uitgaren. En middenin de vrije natuur waar, normaal gesproken, volgens deVijfde Nota Ruimtelijke Ordening niet mag worden gebouwd. Da’s dan toch gelukt.

Jan heeft niks met dieren. Hij eet ze niet, hij haalt ze niet aan, maar de meeste ideeën en plannen van Schie 2.0 lijken gericht op bevordering van biodiversiteit zonder grenzen. Voor hen geen christelijk verschil tussen natuur en cultuur. Zo bezien waren wij-met-z’n-allen in Zeebelt ook natuur, terwijl we toch dachten cultureel bezig te zijn.

WWW
http://www.schie.nl/

EMAIL
jan@schie.nl

BEKIJK DE UITNODIGING

^

 


^