RENATE BOERE / 14 APR 16

/ / / /

Z E F I R 7

/ / / /

MAANDELIJKS ONTWERPERSCAFE IN STROOM
ism BNO KRING DEN HAAG

||||||||||||||||||||||||||||||||||

——————————————
Renate Boere
Over het ontstaan van hybride ontwerppraktijken in je eigen beroepspraktijk
——————————————

This event was canceled

Mail Attachment

Please note: this lecture will be in dutch!

Ontwerpbureau Studio Renate Boere heeft naam gemaakt in de culturele sector met het ontwerpen van meer dan 60 boeken voor kunstenaars, exposities, visuele identiteiten voor kunstprojecten, kunstenaars en kunstinstellingen. Vijf jaar geleden is zij samen met Ed van Hinte DRS22 gestart, Design research station. Hier werken zij middels ontwerpend onderzoek aan projecten binnen actuele maatschappelijk thema’s. Samenwerken met bedrijven en instituten die draagvlak en zichtbaarheid genereren, vindt Renate essentieel voor het slagen van een project.

Renate Boere legt aan de hand van een aantal voorbeelden uit hoe zij haar interesses omzet naar (betaald) werk en hoe projecten, hoe uiteenlopend ook, met elkaar verbonden zijn.
Extra aandacht zal er zijn voor haar laatst ontworpen boek Sproken, Christie van der Haak.
Daarnaast vertelt zij, speciaal voor de maand APPril iets over haar lopende project: De Zakgeld app. In dit project doet zij onderzoek naar mogelijkheden een sociaal project van de grond te krijgen en draagvlak te creëren bij instanties die baat hebben bij het product. De afgelegde weg, meestal onbedoeld verzwegen, blijkt minstens even interessant als de bestemming.

Renate Boere is (grafisch)ontwerper, docent, initiator van stichting DRS22, programmeur en organisator van vakinhoudelijke lezingen en symposia en geeft lezingen en workshops op verschillende academies in binnen- en buitenland. Voor haar Master Design onderzoekt en beschrijft zij aan de hand van een casestudy de nieuwe praktijken van de grafisch ontwerper.

zie:

Zefir7, BNO Kring Groot Den Haag
Ism Stroom Den Haag

Locatie: Stroom, Hogewal 1-9 Den Haag

Open 20:00
Start 20:30

Hoort mail het voort.

Facebook Event :

——————————————

ROUTE NAAR STROOM
v/a Hollands Spoor Tram 1 en 17, halte Mauritskade
v/a Centraal: bus 22 of 24, halte Mauritskade

PLEASE link to our FaceBook page to stay connected: facebook.com/ZefirZeven

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /