21APR20—ZEFIR7 ONLINE

Zefir7 leest voor uit Visies op vormgeving* – in dit geval een polemiek over het ornament uit de oude tijd, wat vinden we er nu van?

In het kader van een pandemie kunnen wij geen live-avonden houden in Stroom. Maar wij blijven ‘in de lucht’.
Wij nodigen u uit voor Zefir7-online op dinsdag 21 april om 20:30 via Zoom.
Zet uw camera en microfoon uit. Communiceren kan via de chat. En mogelijk dat we na lezing de kanalen nog openzetten.

Ga op dinsdag 21 april omstreeks 20:25 naar:
https://us04web.zoom.us/j/74363668070?pwd=RHpXM1Qrc1ZCUUZxTTJNYUIyNlNMUT09

*)Visies op vormgeving 1 en 2 kwamen tot stand onder redactie van Frederike Huygen, die ook de inleidingen schreef, en dat deed zij in opdracht van Stichting Premsela Dutch Platform for Design and Fashion. De boeken zijn uitgegeven in 2007 door Architectura & Natura Pers.
Visies op Vormgeving laat de geschiedenis van het ontwerpen in Nederland zien aan de hand van historische teksten waaronder brieven, memoires, verslagen, interviews, artikelen en boeken. In deze teksten laten ontwerpers, critici, opdrachtgevers en andere betrokkenen zich uit over de praktijk en over hun idealen en voeren zij discussies over uiteenlopende kwesties zoals de juiste ontwerpmethode, de gemeenschapskunst, het wonen, de reclame en de Nieuwe Zakelijkheid. Deze thema’s worden aangevuld met biografieën en toelichtingen.